Velkommen til Oxford Have

17.09.2014

Velkommen

Velkommen til Oxford Have Grundejerforening. Her på hjemmesiden orienterer vi løbende om, hvad der foregår i vores forening. Man vil desuden kunne finde relevant dokumentation og referater fra afholdte møder.


Bestyrelsen
  • Skader på endegavle - Opdateret marts 2021. Bestyrelsen har udarbejdet en vejledning for beboerene for at anmelde skade på de endegavle der henvises til i vedtægternes §16.4. (Se mere

  • Nye vedtægter. I forbindelse med Generalforsamling 2013 blev grundejerforeningens vedtægter reviderede. De nuværende vedtægter ligger under fanen Vedtæger (Se her)

  • Udlån af stige. Til benyttelse af beboerne er der indkøbt en stige. Stigen er låst fast ved fælleshuset. Kontakt en fra bestyrelsen for udlån ved at sende en mail her.

  • Problemer med ulovlig parkering. For at efterkomme beboerhenvendelser omkring ulovlig parkering på vores fælles parkeringsplads har bestyrelsen udfærdiget følgende skrivelse, der kan printes ud og sættes i forruden på de biler der er parkeret ulovligt. Bestyrelsen opfordrer til en rolig og fornuftig dialog mellem beboerne angående denne problemstilling men opfordrer selvfølgelig samtidig alle til at følge gældende parkeringsregler til vores fælles bedste. (Skrivelsen kan downloades her)

  • Præcisering omkring parkering i Oxford Have
    Hver grundejer er tildelt en nummereret plads. Dette fremgår af oversigten, der kan findes her.
    De eneste gæstepladser på arealet er de unummererede pladser. Bemærk at pladserne tættest på Skattekisten vuggestuen er reserveret til vuggestuen i dennes åbningstid.
Beboer info 


Maling af Oxford Have

Det er nu muligt for husejere at tilmelde sig malerprojekt (maling af udvendige facader).

For mere information og tilmelding,

følg linket:

https://forms.gle/Doeq21eaPZBxxDor7 

 

 

Tilskud til maling af husfacader

Bestyrelsen har vedtaget for perioden 2020-2022 at give 5.000 kr i tilskud for gennemført malerarbejde af husfacader (håndværksmæssigt korrekt udført).

For mere information, læs HER

 

 

Arbejds kørsel i Oxford Have

Bestyrelsen vil hermed gerne opfordre alle ejere til en dialog med bestyrelsen i tilfælde af større renoveringer eller reparationer på egethus. Igennem denne dialog skal vi sikre beskyttelse af vores fælles arealer, hvor udlæggelsen af køreplader er et krav i tilfælde af arbejds kørsel.

Mvh

Bestyrelsen i OH 

 


Fælleshuset

Fælleshuset bookes nu via vores kalender, hvor vi løbende opdaterer med, hvornår huset er ledigt.
Læs mere


Velkommen til nye beboere

Vi byder som altid nye beboere velkommen til Oxford Have. Vi har udarbejdet et velkomstbrev til nye grundejere, som vi også fremsender til ejendomsmæg- leren i forbindelse med køb. Det er dog ikke altid, at dette modtages i forbindelse med overdragelsen. Vi har derfor valgt at offentliggøre det her. Hvis du mangler yderligere information om vores område som tilflytter, så tag fat i din nabo eller skriv en mail til bestyrelsen, hvis informationen har generel karakter, fører vi det ind i vores velkomstbrev til glæde for fremtidige tilflyttere.

Download dokumentet som PDF.Monitor
this page
powered by
ChangeDetection
it's private