Parkerings Information

28.04.2008

Per 14. januar 2008 er der etableret private parkeringspladser i Oxford Have. Planen kan rekvireres fra bestyrelsen ved henvendelse til bestyrelse@oxfordhave.dk.

  • De enkelte husnumre er markeret "i haven".
  • For hvert hus er der angivet nummer på tildelt parkeringspladsnummer.
  Gæstepladserne i Oxford Have findes ved fælleshuset, de  p-pladser  uden    nummer påført asfalten.

NB! De 5 pladser ved Vuggestuen mod Irlandsvej, der ikke har noget nummer, er forbeholdt vuggestuens ansatte og kan ikke anvendes af Oxford Haves beboere eller gæster i dagtimerne mandag- fredag.

De private p - pladser  kan godt byttes internt mellem de enkelte grundejere, men begge parter skal give tilsagn om byttet. Ved evt. salg af sit hus sælges huset med det p-plads nummer huset er "født" med jvnf. plan tegningen.