Kontakt os

04.10.2010

Grundejerforeningen Oxford Have
CVR 31722764

bestyrelse@oxfordhave.dk

Bankforbindelse:
BankNordik
Reg.nr. 6505
Kto.nr. 3050494135 

Har du kommentarer eller generelle spørgsmål kan bestyrelsen kontaktes på ovennævnte email adresse.

Henvendelserne vil blive besvaret løbende og større sager vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde og man vil derefter modtage et svar. 

Formand: Søren Windfelt-Hansen

Vores email læses som hovedregel minimum 1 gang om ugen.

  

Procedurer, når beboere i Oxford Have afholder omkostninger på vegne af grundejerforeningen – gælder i alle tilfælde (også når godkendt på generalforsamling)


 

1.      Send et oplæg til bestyrelsen med budget og hvad der ønskes indkøbt

2.      Godkendelse af budget m.v. fra bestyrelsen

3.      Efter indkøb afleveres original fakturaer til kasser (sendes til bestyrelse@oxfordhave.dk)

a.      For beløb over 3.000 kr. skal faktura være udstedt til Grundejerforeningen Oxford Have

b.      For beløb under 3.000 kr. accepteres fakturaer udstedt til den enkelte grundejer

c.      Kasseboner accepteres for beløb indtil 5.000 kr.

Herefter refunderer bestyrelsen beløbet inden for 3 uger. 


Grundejerforeningen accepterer ikke indkøb fra private.


Mulighed for dispensation til ovenstående efter konkret aftale. Hvis ikke aftalt, risiko for at bestyrelsen ikke refunderer beløbet.

 

 

 

Projektudvikler og Totalentreprenør

Projektudvikler:
Schaumann-as
Østerbrogade 135
2100 København Ø


Totalentreprenør:
KPC BYG A/S
Merkurvej 601
7400 Herning